2013-14“Grantham Scholars of the Year”Award

Category : General
Date : 2014-06-04 (Wednesday)
Nature : External

Awardee:

FUNG Kwong-hang

TO Long-yin

Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College
Address: No. 1 Estate Secondary School Shek Wai Kok Estate Tsuen Wan
Tel: 24966000
Fax: 24158686
Powered by Friendly Portal System v10.2