6C Chan Ching Tung, Tinny won 2 awards in The Wharf Hong Kong Secondary School Art Competition 2021-22

Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College
Address: No. 1 Estate Secondary School Shek Wai Kok Estate Tsuen Wan
Tel: 24966000
Fax: 24158686
Powered by Friendly Portal System v9.95